Egyedi szennyvízkezelés pályázati lehetőség

Kép címe

A Vidékfejlesztési Program keretében helyi önkormányzatok és társulásaik számára nyílt lehetőség egyedi szennyvíz kezelési fejlesztés megvalósítására.

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése.


A 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre van lehetőség jelen felhívás keretében pályázatot benyújtani.


Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 • Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 • Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 • A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 • Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 • Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.


Önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:

 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
 • Projektmenedzsment tevékenységek;
 • Próbaüzem;
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
 • Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
 • A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.


Valamennyi támogatható tevékenysége tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja. Egyedi szennyvízkezelő berendezéssel egy, vagy több ingatlan is ellátható, de egy berendezés maximum 50 lakosegyenérték terhelés tisztítását biztosító kapacitással rendelkezhet.


A projekt végrehajtására 36 hónap áll rendelkezésre.


Támogatást igénylők köre:

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében:

 • a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és
 • a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.


Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség.


Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.


Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Az első szakasz zárása: 2016.06.15.

A második szakasz zárása: 2016.10.14.

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14.

A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13.

Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.16.


A támogatás maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település / maximális támogatási intenzitás: 75%

 • nem besorolt: 85%
 • kedvezményezett: 90%
 • fejlesztendő: 95%
 • komplex programmal fejlesztendő:


Részletes információk: https://www.palyazat.gov.hu/node/57613