Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Kép címe

A vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelése céljából a Kormány pályázati lehetőséget írt ki GINOP-1.3.1-15 konstrukció keretében.


A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 1. projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez.
 2. legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 2. Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

A fenti két ponthoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
 2. Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
 3. Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 4. Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
 5. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
 6. védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 7. Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

A projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

Területi korlátozás:

 1. A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 2. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
 3. Konvergencia régiókban megvalósuló projektek támogathatóak.

A támogatás mértéke, összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

                                                                                                                                 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.

Részletes információ az alábbi linken érhető el: http://palyazat.gov.hu/doc/4463