A Kerkai Jenõ Általános Iskola és Óvoda megújítása Csesztregen

Projekt adatok

Projekt címe: A Kerkai Jenõ Általános Iskola és Óvoda megújítása Csesztregen
Projekt száma: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0012
Kedvezményezett neve: Csesztreg Község Önkormányzata
Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Projekt kezdete: 2011. június 01.
Projekt vége: 2012. június 10.
Támogatási összeg: 199.406.540 Ft

Projekt részletes bemutatása

Projekt leírás:
A pályázat célja Csesztreg és mikrotérségének (10 település) hosszútávú, komplex közoktatási fejlesztése, a meglévõ iskolaépület energia- hatékonyságának javítása, teljeskörû komplex akadálymentesítése, modern tanulási környezet kialakítása. Cél a csesztregi óvoda kapacitásnövelése (3 csoportszoba, 60 férõhely), és iskolával (10 tanterem) egy épületbe való integrálása a felújítás, bõvítés által érintett1366,7 m2 nettó alapterületen. Cél az oktató-nevelõ munkát segítõ eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, az integrált nevelés feladatainak mind szélesebb körû biztosítása. A beruházás eredményeként 35 db akadálymentesített helyiség, a megosztott iskolaudvarban kialakított játszótér várja az intézményben jelenleg tanuló 147 általános iskolást, és a 41 óvodást, megalapozva a pedagógiai és módszertani reformokat, segítve a kapacitásnövelést, támogatva a tartalomfejlesztéseket, az iskolai kudarcok csökkenését, illetve a sajátos nevelési igényû tanulók integrációját. 


Projekt tevékenységek:

  • Óvoda kapacitásnövelése 3 csoportszoba kialakításával az iskola épület felszabaduló szárnyában.
  • Iskola épület (fõépület) megújítása, felújítása, komplex akadálymentesítése.
  • Iskolaudvarban játszótér kialakítása és kerítés építés.
  • Oktató-nevelõ munkát segítõ eszközök, berendezési tárgyak beszerzése.

Projekt honlapja:
www.csesztreg.hu


Szakértõink által a projektben végzett tevékenységek:

  • Projektfejlesztés, pályázati dokumentáció összeállítása.
  • Támogatási szerzõdés megkötésének segítése.
  • Projektmenedzsment tevékenységek ellátása, szakmai- és pénzügyi elszámolások összeállítása.

Projektben résztvevő szakértőink

Kovács Károly
Kovács Károly terület- és településfejlesztés, felnõttképzés, hálózatépítés Referencia adatlap
Kovács Tünde
Kovács Tünde környezet- és természetvédelem, minõségbiztosítás, terület- és vidékfejlesztés Referencia adatlap