Páka Község Önkormányzat közfeladatokat ellátó épületeinek (polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítése

Projekt adatok

Projekt címe: Páka Község Önkormányzat közfeladatokat ellátó épületeinek (polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítése
Projekt száma: KEOP-5.7.0/15-2015-0137
Kedvezményezett neve: Páka Község Önkormányzata
Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Projekt kezdete: 2015. augusztus 28.
Projekt vége: 2015. december 15.
Támogatási összeg: 149.962.100 Ft

Projekt részletes bemutatása

Páka Község Önkormányzat projektjének általános célkitűzése, összhangban a hazai és EU stratégiával, hogy kiemelt hangsúlyt fektessen az energihatékonyságra és az energiatakarékosságra.
A projekt konkrét célja két önkormányzati épület, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Pákai Öveges József Általános Iskola intézménynének épületenergetikai fejlesztése az energiaköltségek csökkentése.
A pályázat célcsoportja a település és vonzáskörzetének lakossága, az iskolai fejlesztés esetében elsősorban a kisgyermekek és szüleik.
A felújítás eredményeként 5 év alatt 6 534,36 GJ primer energiahordozó megtakarítása érhető el, ami 5 év alatt 368,50 tonnával csökkenti az ÜGH-kibocsátást.


Szakértõink által a projektben végzett tevékenységek:

  • Projektfejlesztés, pályázati dokumentáció összeállítása
  • "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., mint projektmenedzser szervezet a projekt tevékenységeinek koordinálása, irányítása, megvalósítása

Projektben résztvevő szakértőink

Fekete Nóra
Fekete Nóra felnőttképzés Referencia adatlap
Kovács Károly
Kovács Károly terület- és településfejlesztés, felnõttképzés, hálózatépítés Referencia adatlap