Zala Megye Fejlesztéséért Díj kitüntetettje 2013-ban Kovács Károly térségfejlesztõ és területfejlesztési szakember

Kép címe

2013. szeptember 7-én tartották meg a Zala megye napja rendezvényt a Zalavári Történelmi Emlékhelyen. Az eseményen átadták a Zala Megyei Közgyûlés által adományozott díjakat is.
A Zala Megyei Közgyûlés minden évben elismeri azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárulnak Zala megye jó hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagítják a megye egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, mûvészeti, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolják és õrzik a megye hagyományait, fejlesztetik településeit.

A Zala Megye Fejlesztéséért Díj idei kitüntetettje Kovács Károly térségfejlesztõ és területfejlesztési szakember.


A Zala Megyei Közgyûlés Zala Megye Fejlesztéséért díj adományozásával ismeri el azon személyeket, akik a területfejlesztési intézményrendszer, az önkormányzati, a gazdasági, illetve a civil szféra területén, hosszú idõn keresztül kiemelkedõ teljesítményükkel elõsegítették a megye területfejlesztési célkitûzéseinek megvalósítását, kifejtett munkásságukkal hozzájárultak a megyei együttmûködés kiépítéséhez, a megye kistérségeinek, településeinek harmonikus fejlesztéséhez, a gazdaság fellendítéséhez.

2013. szeptember 7-én Kovács Károly, Gelsén élõ térségfejlesztõ és területfejlesztési szakember részére adták át a Zala Megye Fejlesztéséért díjat a Zalavári Történelmi Emlékhelyen rendezett ünnepségen.

Kovács Károly, térségfejlesztõ, területfejlesztési szakember 1996-tól segíti megvalósítani Zala megyében projektek kidolgozásával, pályázati források elnyerésével a non-profit szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások fejlesztési elképzeléseit. A több mint 15 év alatt számos területen készített elõ és koordinált programokat, kiemelten a terület- és településfejlesztéshez valamint a hátrányos helyzetûek, munkanélküliek képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódóan. Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása elõtt Phare programok és a Széchenyi Terv keretében az ország több pontján termálfürdõk (pl. Miskolc, Diósgyõr), laktanya épületek rehabilitációját segítõ fejlesztések elõkészítésében, beruházások megvalósítását segítõ pályázatok írásában vett részt. A hátrányos helyzetû rétegek segítésére foglalkoztatási modelleket és romák reintegrálódását segítõ programokat dolgozott ki.

Az elmúlt években a megye oktatási, képzési feltételeinek javításáért a megye több településén készítette el és segítette megvalósítani iskolai, óvodai és bölcsõdei épületek (Lenti, Becsehely, Zalaszentbalázs, Csesztreg, Murakeresztúr) megújítási, fejlesztési és energiaracionalizálási projektjeit.

Zala megye határ menti kapcsolatainak fejlesztéséért közremûködik projektek generálásában, különös tekintettel a humánerõforrás fejlesztés és a vállalkozásélénkítés területén. A 24 város nemzetközi projektben évek óta 7 magyar város mûködik együtt különbözõ közös fejlesztésekben.

A megye gazdaságának fejlesztéséhez számos általa elõkészített és koordinált, a megyében élõ tartósan munkanélküli emberek munkaerõ-piaci integrációját, oktatását, képzésbe juttatását, elhelyezkedését, beilleszkedését és bennmaradását segítõ program járult hozzá. A „Kistérségi Fejlesztési Ügynökség létesítése Lentiben” projekt 10 pályakezdõ fiatalnak jelentett tapasztalatszerzési lehetõséget, az „EQUAL - Új utak az elsõdleges munkaerõpiacra” és a „Mesterségek Tere – Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahelyteremtés-érdekében” projekt több mint 100 embernek adott új szakmát a kezébe, és biztosított lehetõséget számukra a munkaerõpiacra való visszatérésre.

Az egészségfejlesztés területén Lenti kistérségében a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet, háziorvosi rendelõk Lentiben és Csesztregen is megújultak az általa koordinált programoknak köszönhetõen, hamarosan pedig a kistérség egészségállapotát javító komplex program indul „Öngyógyító Lenti Kistérség” címmel.

A vidékfejlesztés területén az Õrség-Göcsej-Hetés Akciócsoport komplex vidékfejlesztési programját készítette el, és az AVOP Leader+ program mellett az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap fejlesztési forrásainak elnyerését is segítette önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részére a lenti, letenyei, nagykanizsai és zalakarosi kistérségben.

A fentiekben nem teljes körûen bemutatott teljesítményével elõsegítette és elõsegíti Zala megye területfejlesztési célkitûzéseinek megvalósítását, munkásságával hozzájárult és a  jövõben is hozzájárul a megye kistérségeinek, településeinek harmonikus fejlesztéséhez, ezáltal a gazdaság fellendítéséhez.

A Zala Megye Fejlesztéséért díj elnyeréséhez szívbõl gratulálunk, büszkék vagyunk rá és köszönetünket fejezzük ki, hogy a vele való közös munka során a terület- és vidékfejlesztés területén az elmúlt 8 évben elméleti és gyakorlati tapasztalatokkat szerezhettünk!

További munkájához sok sikert és számos újabb és újabb eredményes projektet kívánunk Zala megye fejlõdésért!


A díjazottak a Zalavári Történelmi Emlékhely épületében

Sajtócikk Zala megye napjáról és a díjazottakról: Díjátadás a megye napján