Ausztria - Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködés 2014-2020

Az Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködés következõ programozási idõszakának Regionális elemzése és a SWOT analízise már az érdeklõdõk rendelkezésére áll! 


A határon átnyúló Ausztria-Magyarország ETE program a következõ, 2014 – 2020-as programciklusban is kétoldalú partnerségeket és projekteket fog támogtani az osztrák-magyar határtérségben. Az új program sarokpontjait a programpartnerek külsõ szakértõk bevonásával vitatják meg és alakítják ki a 2013-as év során.

Ennek a programozási folyamatnak a keretében felkérünk minden regionális szereplõt és érdekelt felet arra, hogy megtegye észrevételét, bírálatát. Májusban a regionális elemzéshez és a SWOT analízishez írásos megjegyzéseket lehetett küldeni. Ez a közel 40 oldalas, kizárólag angol nyelvû dokumentum az ATHU 2014-2020-as operatív programnak egy fontos építõköve, és számos demográfiai, gazdasági, környezet és infrastrúktúra vonatkozású, stb. információt és adatot tartalmaz. Az aktuális dokumentum már tartalmazza a megküldött megjegyzéseket is.
Forrás: www.at-hu.net