Tervezett közbeszerzésrõl szóló tájékoztatás

Lenti és Vidéke Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. augusztusában tervezett közbeszerzésérõl szóló tájékoztatás.
 


Lenti és Vidéke Közhasznú Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a City Cooperation projekt keretében 24 várost népszerûsítõ záró rendezvénysorozatra (2 db rendezvény) vonatkozóan a Kbt. 122/A § szerint. A rendezvénysorozat a projekt zárása és egyben összegzése lenne a 24 város programnak. A rendezvénysorozattal célunk a 24 város együttmûködésének népszerûsítés a programban résztvevõ városok (polgármesterek, kulturális csoportok, helyi termelõk, lakosság stb.) részére.

A két rendezvény végsõ megvalósítási ideje 2013. november 30., a teljesítés helye Lenti város.

Az ajánlattételi felhívás kiküldésének a tervezett napja: 2013. augusztus 7.

Bõvebb információ:      
Lenti és Vidéke Közhasznú Nonprofit Kft.
8960 Lenti Deák F. u. 4.
Tel/Fax: 069255187    
bernadett.roka@tersegfejlesztes.hu