A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Kép címe

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági üzemeinek gazdasági teljesítmény növelésének, szerkezet átalakításának és modernizáció ösztönzésének, illetve a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítása érdekében.


A módosított pályázati felhívás eredményeként lehetővé válik például a 12 évesnél idősebb gyümölcstermő ültetvények öntözésfejlesztése, változnak a meliorált utak kialakításával kapcsolatos feltételek, egyszerűbbé válnak az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások.
Az öntözésfejlesztési pályázaton mintegy 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre, a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében egyebek között a vízvisszatartás, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás, a takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására.
Egyéni beruházás esetén 500 millió forint, kollektív esetén 1 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás felső határa.


Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen;
  2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából;
  3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása;
  4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója;
  5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása;
  6. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.


A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.


A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft.
  2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
  3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
  4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.


A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 1. napjáig van lehetőség.


Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse