Megjelent három kutatás-fejlesztési pályázati kiírás

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kiemelt célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése. A konstrukció keretében jelenleg 3 pályázati felhívás áll rendelkezésre, melyek a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának növelését ösztönzik, összesen 71 milliárd forint értékben.


A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” (GINOP-2.1.1.-15) című felhíváson mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot. A jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására minimum 50 millió Ft  maximum 1 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető.


Az „Iparjog” (GINOP-2.1.3-15) című felhíváson mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, non-profit gazdasági társaságok minimum 1 millió Ft és maximum 6 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el. A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.


A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP-2.3.3.15)című felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be költségvetési szervek, azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei (amennyiben kutatóhelynek minősülnek), egyházi tulajdonú felsőoktatási intézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok. A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás ösztönzése. Pályázni 50 millió és 1 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásra lehet.


Bőveb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4380/