Elfogadták a Vidékfejlesztési Programot

Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a magyarországi vidékfejlesztési programot. A program Magyarország prioritásait tartalmazza, melynek értelmében a 2014-2020 közötti időszakban 4,2 milliárd EUR keretösszeg áll rendelkezésre.


A magyarországi vidékfejlesztési program hozzájárul a gazdasági fejlődéshez a vidéki térségekben azáltal, hogy hangsúlyt fektet az ökoszisztémák helyreállítására, megóvására és fejlesztésére, az élelmiszerláncok szervezésének előmozdítására és a társadalmi befogadás előmozdítására.


A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozóipar ágazatában 2600, 5500 a feldolgozási tevékenységgel kapcsolatos beruházási projekt és 4800 a mezőgazdasági termelők versenyképességének fokozását szolgáló projekt kap támogatást. A fiatal mezőgazdasági termelők és a rövid ellátási láncok tekintetében 3000 fiatal mezőgazdasági termelő és 3900 mezőgazdasági üzem célzott támogatását biztosító alprogramokat alakítanak ki.


A vidékfejlesztési program mind a 6 vidékfejlesztési prioritás keretében biztosít támogatást:


A tudástranszfer és az innováció a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
A tudástranszfer a képzést, a tájékoztatási tevékenységeket, az csereprogramokat és üzemlátogatásokat, a tanácsadást és a tanácsadók képzését fedi, illetve a prioritás hangsúlyos eleme a kutatás és innováció közötti kapcsolat erősítése.


A mezőgazdasági ágazat versenyképessége és fenntartható erdőgazdálkodás
Hazánkban a mezőgazdasági termelők öregedő populációja és a mezőgazdasági üzemek kis mérete jellemző. Az intézkedés a fiatal mezőgazdasági termelő számára a vállalkozás beindításához, valamint kis mezőgazdasági üzem fejlesztéséhez nyújt támogatást. Mindezek mellett a fennálló és versenyképes mezőgazdasági üzembe történő beruházások, illetve ezek modernizációja szintén részét képezi a programnak, egyértelműen az állattenyésztésre és a kertészeti ágazatra, valamint a fiatal mezőgazdasági termelőkre koncentrálva.


Élelmiszerlánc szervezés, beleértve többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását, az állatjólétet és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelést
E prioritás keretében olyan projektet támogatnak, amely a feldolgozás és a marketing fejlesztésére irányul. Az intézkedés révén összesen 4000 mezőgazdasági üzemet egyesítő 200 termelői csoport létrehozásának támogatása révén javulni fog a mezőgazdasági termelők piaci pozíciója. A vidékfejlesztési program keretében Magyarország első alkalommal nyújt támogatást a minőségi termelés számára.


A mezőgazdasággal és az erdészettel összefüggő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
E prioritás keretében Magyarország célzott beavatkozásokat végez a belvízzel és aszállyal sújtott területeken, illetve a jelentős természeti értéket képviselő területeken.
Az előirányzott a mezőgazdasági termelők részére annak alapján nyújtott területalapú kifizetésekre fordítják, hogy környezet-/éghajlatbarát földgazdálkodási gyakorlatokat folytatnak, beleértve a biogazdálkodást, a természeti hátrányokkal rendelkező területek támogatását és a Natura 2000 gazdálkodás alá eső területek támogatását


Erőforrás-hatékonyság és éghajlat
Magyarország egyértelműen középpontba helyezi az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokat a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari ágazatokban. A már létező vízgazdálkodási rendszerek hatékonyságát szintén javítani fogják. A prioritás keretében a vidékfejlesztési program a szénmegkötést elsődlegesen az erdőtelepítést, az agrár-erdészeti rendszereket, az erdők árok megelőzését és helyreállítását, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését, valamint ezek megőrzését célzó támogatások révén kívánja elérni. A vidékfejlesztési program emellett az üvegházhatású gázok és az ammónia kibocsátásának csökkentésére irányul, a trágyatárolásba való beruházások révén.


Társadalmi befogadás és helyi fejlesztés a vidéki térségekben
A magyar vidékfejlesztési program kiegészíti az egyéb uniós fellépéseket a vidéki térségekben. A program támogatja a mezőgazdasági termelő tevékenységeinek diverzifikációját, illetve javítja a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést (helyi piacok, szociális vállalkozások, másodrendű utak, tanyák).
A vidékfejlesztési program emellett támogatja a kicsi és nagyon kicsi falvak alapvető szolgáltatásainak fejlesztését a községek szennyvízkezelése, illetve multifunkcionális közösségi tereinek kialakítása révén.


Forrás: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/hu/factsheet-hungary_hu.pdf