Pályázati lehetőség fiatal mezőgazdasági termelők támogatására

Kép címe

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatás igényelhető 2015. évben fiatal mezőgazdasági termelők indulásához. A 2007-2013-as források terhére ez az utolsó alkalom, hogy induló mezőgazdasági termelő támogatást kaphat.


Egy alkalommal a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

 • a kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,
 • mezőgazdasággal összefüggő szakképzettséggel rendelkezik (24/2015. (IV.28.) MvM rendelet 1. sz. melléklet),
 • mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzés keretében szerzett végzettséggel rendelkezik (24/2015. (IV.28.) MvM rendelet 2. mellékletben), vagy
 • gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére, valamint
 • vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

Legfontosabb kötelezettségvállalások, az ügyfél köteles:

 • a gazdaságot személyes közreműködésével vezetni;
 • a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatni;
 • a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen legkésőbb 2016. december 31-ig részt venni és azt elvégezni;
 • az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.
 • vállalni, hogy a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig azzal, hogy amennyiben a gazdaság üzemmérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet tartja fenn a működtetési időszak végéig;
 • vállalni, hogy gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete:

 • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
 • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
 • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelmet 2015. május 18. és június 1. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.


Bővebb információk a támogatási feltételeket meghatározó rendeletben olvashatók: 24/2015. (IV.28.) MvM rendelet (Kattintson a rendelet címére!)